เปลี่ยนสีรถเป็นอีกสีหนึ่ง…จะมีปัญหาไหม

การเลือกซื้อรถในปัจจุบันแน่นอนว่าเราได้รุ่นรถที่ถูกใจ แต่ก็ถูกใจไม่สุด ไม่ว่าจะเป็นสีรถที่ตนอยากได้สีนั้นแต่ไม่มีในรุ่นรถยนต์ที่ชอบเสียนี่ หรือมีความชอบที่จะทำรถแบบนี้ของตนเอง เลยไปร้านพ่นสีเป็นสีนั้นๆ เสียเลย ซึ่งความชอบของแต่ละคนอาจจะเป็นสีพื้นๆ โทนเดียว สองสี หรือสีที่หลากหลายเหมือนแฟนซี แต่ก็มีข้อถกเถียงเหมือนกันว่าจะมีปัญหาในเรื่องทะเบียนในภายหลังหรือไม่ แล้วถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆ เราจะทำยังไงถ้าหากรถยนต์ไปเปลี่ยนสีเป็นสีที่ชอบหลังจากซื้อมา จะเกิดอะไรขึ้น แล้วจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงกัน

การเปลี่ยนสีรถยนต์อยู่ที่ความชอบส่วนตัวมากกว่า แต่ต้องดูว่ามีความเหมาะสมต่อความจำเป็นหรือไม่ ซึ่งเรื่องเปลี่ยนสีไม่ได้ร้ายแรงต่อการขับขี่แต่อย่างใด แต่การเปลี่ยนสีรถจะเป็นหนึ่งในการทำให้สภาพรถยนต์เปลี่ยนไปจากเดิม ถ้าหากคุณเป็นเจ้าของรถ ซึ่งได้ดำเนินการพ่นสีรถยนต์เป็นอีกสีหนึ่งเรียบร้อย จะต้องมีหน้าที่ไปทำเรื่องที่กรมการขนส่งทางบกใกล้บ้าน เพื่อแจ้งต่อนายทะเบียน (ซึ่งสามารถไปแจ้งได้ไม่ว่าจะอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือส่วนต่างจังหวัดที่ตนอยู่) โดยต้องแจ้งดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เริ่มดำเนินการเปลี่ยนสีรถยนต์ของตัวเองในช่วงเวลานั้น หากไม่ดำเนินการ ล่าช้า หรือเดินเรื่องเกินกำหนดที่สมควรแจ้ง เจ้าของรถยนต์ หรือเป็นเจ้าของโดยมีทะเบียนระบุชื่อของตนชัดเจนจะมีความผิดตามกฎหมายกรมการขนส่งทางบกในมาตราที่ 60 โดยจะเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท

เอกสารที่ควรเตรียมสำหรับดำเนินเรื่องเปลี่ยนสีรถยนต์ ให้เตรียมใบคู่มือจดทะเบียนรถที่เป็นชื่อของตนเอง สำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริง และหลักฐานการเปลี่ยนสีรถยนต์ เช่น รูปถ่ายสีเดิมของรถยนต์ ใบเสร็จจากอู่สำหรับค่าจ้างทำสีรถยนต์ (ยกเว้นสีคาดหรือแถบคาดไม่นับว่าเป็นสีจริงของรถยนต์ ในส่วนนี้ไม่ต้องแจ้งเลย ให้แจ้งในกรณีเปลี่ยนสีถาวร)

ขั้นตอนดำเนินการจะเสร็จเร็วกว่าสอบใบขับขี่มาก โดยจะต้องยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถยนต์ของตนเองเข้ามาตรวจสอบ ยื่นตรวจสอบเพื่อตรวจรถยนต์ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมในการทำทะเบียน แล้วรอรับกลับบ้านได้เลย ส่วนเรื่องค่าธรรมเนียม 50 บาท ค่าดำเนินการตรวจสอบ 50 บาท และค่าคำขอ 5 บาท 

การเปลี่ยนสีรถยนต์จะต้องดูที่รุ่นรถยนต์เป็นหลักว่า ถ้าจะพ่นสีในรถยนต์รุ่นนี้ราคากี่บาท ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว มันไม่มีปัญหาเลย หากแจ้งภายใน 7 วันจะช่วยประหยัดค่าปรับไปได้เร็วเลยล่ะ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีสำหรับใครดำเนินเรื่องเพื่อทำสีที่ตนชื่นชอบ ในขณะเดียวกันรถจักรยานยนต์ก็สามารถทำเรื่องเปลี่ยนสีรถจักรยานยนต์ได้เช่นกัน

#รถยนต์ #ทำสี #สีรถ #รวมเรื่องรถ #automotive-story.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *