เรื่องของ “หม้อน้ำ” ตัวปรับอุณหภูมิที่ไม่ควรมองข้าม

ส่วนประกอบหม้อน้ำเครื่องยนต์ ส่วนมากจะระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำมีน้ำหล่อเย็นที่ทำจากน้ำในแจ็คเก็ตน้ำรอบกระบอกสูบ และจะหมุนเวียนเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ร้อนเกินไป หม้อน้ำวางอยู่ตรงกลางระหว่างทางออกของปั๊มน้ำและทางเข้าเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานเหมาะสมที่สุด ตลอดเส้นทางประกอบด้วยหม้อน้ำ ท่อหม้อน้ำ ปั๊มน้ำ เทอร์โมสตัท และพัดลมระบายความร้อน ช่องแคบจำนวนมากสำหรับน้ำหล่อเย็นไหลผ่านตัวหลักของหม้อน้ำซึ่งเรียกว่าแกน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลการระบายความร้อนโดยการเพิ่มพื้นที่ของน้ำที่ไหลผ่านแต่ละแกน ช่วยลดปัญหาเมื่อหม้อน้ำไม่ทำงาน…เพราะร้อนเกินไป 

เรามาดูองค์ประกอบแต่ละส่วนของชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำเพื่อให้เราเข้าใจแต่ละบทบาทได้ชัดเจน เมื่อใช้ร่วมกับชิ้นส่วนเหล่านี้ จะทำให้หม้อน้ำเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษา ได้ดังนี้

  • พัดลมระบายความร้อน ขณะที่รถกำลังวิ่ง อุณหภูมิของเครื่องยนต์จะลดลงด้วยอากาศบริสุทธิ์ แต่การระบายความร้อนด้วยอากาศไม่เพียงพอต่อช่วงเวลาต่างๆ เช่น ระหว่างการจราจรติดขัดที่เครื่องยนต์ไม่เคลื่อนที่และยังก่อให้เกิดความร้อน ดังนั้นความจำเป็นของพัดลมระบายความร้อนจึงเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณการไหลของอากาศด้านหน้าหม้อน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และไม่ทำให้เครื่องพังไปมากกว่านี้
  • ปั๊มน้ำ ซึ่งปั๊มน้ำจะหมุนเวียนของเหลวหล่อเย็นในแจ็คเก็ตน้ำรอบเครื่องยนต์ หม้อน้ำ และถังย่อย เพื่อให้น้ำหล่อเย็นที่ระบายความร้อนในหม้อน้ำไหลกลับไปยังแจ็คเก็ตน้ำอย่างราบรื่น
  • เทอร์โม เทอร์โมจะช่วยให้การเข้าพักน้ำหล่อเย็นภายในมีอุณหภูมิคงที่ในช่วงที่กำหนด นอกจากนี้ยังหยุดการไหลของน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้สารหล่อเย็นหมุนเวียนภายในหม้อน้ำในกรณี เช่น อากาศหนาวจัด เมื่อเครื่องยนต์ร้อนขึ้น อุณหภูมิของน้ำจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ และจะเปิดช่องจ่ายน้ำออกจนสุดเมื่ออุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นสูงกว่า 80 องศาเซลเซียสโดยประมาณ ทำให้ของเหลวหล่อเย็นหมุนเวียนได้
  • ฝาหม้อน้ำ อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นบางครั้งอาจสูงถึง 120 องศาเซลเซียส วาล์วแรงดันและวาล์วสุญญากาศอยู่ในฝาหม้อน้ำตามลำดับ และเมื่อแรงดันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของของเหลวหล่อเย็น วาล์วแรงดันจะเปิดขึ้นและเคลื่อนปริมาณของเหลวหล่อเย็นที่ไหลเข้าสู่หม้อน้ำไปยังถังสำรอง เมื่อความดันลดลง วาล์วสุญญากาศจะเปิดขึ้นและนำของเหลวหล่อเย็นกลับเข้าไปในหม้อน้ำ นอกจากนี้ ยังยับยั้งการเดือดของของเหลวหล่อเย็นด้วยแรงดันคงที่

เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการบำรุงรักษาหม้อน้ำได้ถูกวิธี และที่สำคัญหากจะให้หม้อน้ำยืดอายุการใช้งานตามวัตถุประสงค์ให้ได้มากที่สุด ต้องไม่เติมน้ำประปา เพราะถ้าเติมน้ำประปา มันจะเกิดตะกอนขังในหม้อน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายได้ ควรใช้น้ำหล่อเย็นเพื่อถนอมการใช้งานจะดีที่สุด และปลอดภัยกว่ากันด้วยล่ะ

ติดตามบทความเรื่องรถได้ที่ รวมเรื่องรถ
เวปไซด์ automotive-story.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *