บริษัท Hyundai เรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้าหลังเกิดไฟไหม้

บริษัท Hyundai เรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้า

ในโลกยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากเพื่อให้ตอบสนองต่อผู้บริโภคที่ต้องการความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและเพื่อลดภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาของทั้งโลกในปัจจุบันนี้ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่นั้นเริ่มหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนที่รถยนต์ใช้น้ำมันและหนึ่งในบริษัทที่ทำการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็คือบริษัท Hyundai ของเกาหลีนั่นเอง

บริษัท Hyundai เรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการเดินทางแถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งในปัจจุบันก็มีผู้บริโภคหลายคนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นจำนวนมากและสถานที่ให้บริการน้ำมันหลายที่ก็เริ่มที่จะมีสถานีชาร์จไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วทำให้อนาคตรถยนต์ไฟฟ้าก็จะกลายเป็นเทรนรถยนต์ที่เข้ามาเปลี่ยนเทคโนโลยียานยนต์ อย่างไรก็ตามรถยนต์ไฟฟ้านั้นก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยเสมอไป

ล่าสุดบริษัทHyundai หนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุกลับรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีการเผาไหม้ที่แบตเตอรี่รถยนต์ทำให้ต้องเรียกรถยนต์ส่วนใหญ่กลับเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่ไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเองการเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้าครั้งนี้มีมูลค่าสูงมาก ประมาณ 1 ล้านล้านวอนเลยทีเดียว

บริษัท Hyundai เรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้า

เป็นที่โชคดีที่เหตุอุบัติเหตุจากการไฟฟ้าลัดวงจรที่แบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า Hyundai นั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตามบริษัทฮุนไดก็คงจะต้องระมัดระวังและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แบตเตอรี่ให้มากขึ้นอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเช่นนี้เกิดขึ้น ซึ่งแบตเตอรี่ที่รถยนต์ Hyundai ใช้ในการประกอบรถยนต์นั้นเป็นของบริษัท LG และในปัจจุบันนั้นกำลังมีการเจรจาเพื่อตกลงว่าใครจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหาย

บริษัท Hyundai เรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้า

ถึงแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ในทางเลือกใหม่และมีทิศทางที่จะเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต์ในโลกอนาคตแต่อุบัติเหตุก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในตัวของรถยนต์ จากเหตุดังกล่าวคงทำให้บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าหลายรายต้องกลับไปพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าอย่างแน่นอนเลย

TAG #Hyundai #รถยนต์ไฟฟ้า #รถยนตร์พลังงานไฟฟ้า #รวมเรื่องรถ #automotive-story.com

ข้อมูลจาก CNN

Cr.Pixabay