IRC ผลิตยางรถยนต์ของไทย กับกลยุทธ์ทางการตลาดดีเยี่ยม

IRC ผลิตยางรถยนต์ของไทย กับกลยุทธ์ทางการตลาดดีเยี่ยม

                ถ้าพูดถึงยางรถยนต์นั้น เราจะนึกถึง Bridgestone, Michelin, Dunlop หรือยางรถค่ายอื่นๆ ที่ขายกันมากในประเทศไทย เนื่องจากเป็นอีกประเทศที่มีรถยนต์ส่วนตัวมากกว่ารถสาธารณะ หากออกในจังหวัดที่เส้นทางหฤโหด จะต้องมีการเปลี่ยนยางเพื่อพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะต้องมีดอกยางเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน และเพื่อสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน เราก็มีแบรนด์ IRC ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทย โดยร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น จะเห็นได้จากบริษัทนี้ขายยางรถยนต์ให้กับค่ายรถยนต์ดังๆ มากมาย เช่น Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Ford หรือค่ายรถยนต์อื่นๆ ที่ขายในประเทศไทยอีกด้วย

                เนื่องด้วยเป็นแบรนด์ด้านยางอีลาสโตเมอร์ และยางล้อใช้กับรถทุกชนิด ให้ความสำคัญด้านคุณภาพของการใช้งานเป็นหลัก กลยุทธ์ทางการตลาดของ IRC เป็นที่น่าสนใจพอสมควร นอกจากจะขายดีมากในกลุ่มยางรถยนต์ด้วยกันนั้น  ของ IRC เป็นบริษัทยางที่ทำรายได้สูงสุดแซงหน้ามากในไทย โดยให้น้ำหนักไปทางเป็นมิตรเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จะสังเกตได้จากค่ายรถยนต์หลายค่ายเริ่มตระหนักในเรื่องเครื่องยนต์เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เน้นการทำอะไรก็ตามให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปลอดภัย และตอบโจทย์การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิด ให้เป็นมาตรฐานระดับสากล ถ้าเราจะพัฒนายางให้ตอบโจทย์ด้านนี้ ทำไมเราจะทำไม่ได้    

                ต่อมาก็เป็นต้นทุนการผลิตที่ต่อรองง่ายกว่าแบรนด์อื่น เนื่องจากมีอัตราการต่อรองที่ดีกว่า ทำให้หลายคนกล้าซื้อ  เปรียบเทียบการจัดส่งจนเห็นภาพชัดเจนในตัวลูกค้า เพื่อสร้างความน่าพึงพอใจในลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่า พนักงานมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา การบริการที่ดี และความสามารถในการโน้มน้าวใจนักลงทุนให้มาถือหุ้น นอกจากนี้ธรรมาภิบาลของ IRC ช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบของบริษัท และรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมอีกด้วย

                ปิดท้ายตรงที่มีการตอบโจทย์ด้าน Online Marketing จะเห็นได้จากช่องทาง E-Commerce อย่าง Lazada และ Shopee เริ่มมียาง IRC เข้ามาขายมากขึ้น ทั้งในยางรถยนต์ ยางรถมอเตอร์ไซค์ ยางรถบรรทุก หรือยางรถชนิดอื่นๆ เพื่อการเข้าถึงและง่ายต่อส่วนแบ่งตลาดที่ดีขึ้น ซึ่งจะต่างจากค่ายอื่นตรงที่มีบ้างในช่องทางนี้ แต่จะขายในหน้าร้านโดยตรง และทำแบบเว็บไซต์มากกว่า สิ่งเหล่านี้เอง IRC จึงขยายฐานมาที่ช่องทางนี้นอกจากในบริษัทโดยตรง จะเห็นได้ว่าค่ายรถยนต์หลายค่ายหันมาทางยาง IRC มากขึ้น จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเลือกยางของ IRC มาใช้เลย

ติดตามบทความเรื่องรถได้ที่ รวมเรื่องรถ
เวปไซด์ automotive-story.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook

IRC ผลิตยางรถยนต์ของไทย กับกลยุทธ์ทางการตลาดดีเยี่ยม

IRC

ถ้าพูดถึงยางรถยนต์นั้น เราจะนึกถึง Bridgestone, Michelin, Dunlop หรือยางรถค่ายอื่นๆ ที่ขายกันมากในประเทศไทย เนื่องจากเป็นอีกประเทศที่มีรถยนต์ส่วนตัวมากกว่ารถสาธารณะ หากออกในจังหวัดที่เส้นทางหฤโหด จะต้องมีการเปลี่ยนยางเพื่อพร้อมใช้งาน

โดยเฉพาะต้องมีดอกยางเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน และเพื่อสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน เราก็มีแบรนด์ IRC ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทย โดยร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น จะเห็นได้จากบริษัทนี้ขายยางรถยนต์ให้กับค่ายรถยนต์ดังๆ มากมาย เช่น Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Ford หรือค่ายรถยนต์อื่นๆ ที่ขายในประเทศไทยอีกด้วย

เนื่องด้วยเป็นแบรนด์ด้านยางอีลาสโตเมอร์ และยางล้อใช้กับรถทุกชนิด ให้ความสำคัญด้านคุณภาพของการใช้งานเป็นหลัก กลยุทธ์ทางการตลาดของ IRC เป็นที่น่าสนใจพอสมควร นอกจากจะขายดีมากในกลุ่มยางรถยนต์ด้วยกันนั้น  ของ IRC เป็นบริษัทยางที่ทำรายได้สูงสุดแซงหน้ามากในไทย โดยให้น้ำหนักไปทางเป็นมิตรเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จะสังเกตได้จากค่ายรถยนต์หลายค่ายเริ่มตระหนักในเรื่องเครื่องยนต์เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เน้นการทำอะไรก็ตามให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปลอดภัย และตอบโจทย์การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิด ให้เป็นมาตรฐานระดับสากล ถ้าเราจะพัฒนายางให้ตอบโจทย์ด้านนี้ ทำไมเราจะทำไม่ได้    

ต่อมาก็เป็นต้นทุนการผลิตที่ต่อรองง่ายกว่าแบรนด์อื่น เนื่องจากมีอัตราการต่อรองที่ดีกว่า ทำให้หลายคนกล้าซื้อ  เปรียบเทียบการจัดส่งจนเห็นภาพชัดเจนในตัวลูกค้า เพื่อสร้างความน่าพึงพอใจในลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่า พนักงานมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา การบริการที่ดี และความสามารถในการโน้มน้าวใจนักลงทุนให้มาถือหุ้น นอกจากนี้ธรรมาภิบาลของ IRC ช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบของบริษัท และรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมอีกด้วย

ปิดท้ายตรงที่มีการตอบโจทย์ด้าน Online Marketing จะเห็นได้จากช่องทาง E-Commerce อย่าง Lazada และ Shopee เริ่มมียาง IRC เข้ามาขายมากขึ้น ทั้งในยางรถยนต์ ยางรถมอเตอร์ไซค์ ยางรถบรรทุก หรือยางรถชนิดอื่นๆ เพื่อการเข้าถึงและง่ายต่อส่วนแบ่งตลาดที่ดีขึ้น

ซึ่งจะต่างจากค่ายอื่นตรงที่มีบ้างในช่องทางนี้ แต่จะขายในหน้าร้านโดยตรง และทำแบบเว็บไซต์มากกว่า สิ่งเหล่านี้เอง IRC จึงขยายฐานมาที่ช่องทางนี้นอกจากในบริษัทโดยตรง จะเห็นได้ว่าค่ายรถยนต์หลายค่ายหันมาทางยาง IRC มากขึ้น จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเลือกยางของ IRC มาใช้เลย

#รถยนต์ #ยาง #IRC #ตลาดรถยนต์ #รวมเรื่องรถ #automotive-story.com